Oferta

PROMOCJA dla nowych klientów – przy podpisaniu umowy do dnia 31.12.2017 r. oferujemy Państwu prowadzenie rozliczeń podatkowych przez pierwsze 3 miesiące za połowę ceny.

PROMOCJA dla stałych klientów – za każdego poleconego klienta z którym podpiszemy umowę udzielimy Państwu rabatu w wysokości 50% (jednak nie więcej niż wartość miesięczna umowy z nowym klientem) przez okres 3 miesięcy.

Księgowość :

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

Kadry :

 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
 •  rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • obsługa kadrowa

Pozostałe :

 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT – 28,36,37)
 • konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy – czyli kompleksowa
 • obsługa osób prawnych i fizycznych
 • opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności,
 • organizacja obiegu dokumentów,
 • sporządzanie raportów finansowych,
 • kontrola rozrachunków.

Dla Likwidatorów i Syndyków :

 • posiadamy kilkuletnie doświadczenie w obsłudze firm w trakcie upadłości wynikające ze współpracy z Syndykiem, w ramach której poza czynnościami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, kodeksu pracy, współtworzyliśmy listy wierzytelności, plan podziału wierzytelności i sprawozdania dla Sądów